top of page

Nelle Estate un Paradiso, Nell'Inverno un Inferno (2016)

(In the summer a paradise, in the winter a hell)

for string orchestra

 

commissioned by Yaşar University Chamber Orchestra

 

The piece consists of four string quartets and an obligato violin. However, this independent violin does not take on the role of a soloist; it sometimes undertakes the task of connecting these quartets and sometimes guiding the music. If the piece is thought of as a commentary on Vivaldi, this obligato violin party, in a way, functions like an echo of Vivaldi's soloist.

Both the quartet and the solo violin must be distributed quadraphonically into the space. This distribution may differ according to the structure of the concert hall. 

..............

In 1725, when Vivaldi wrote his concerto in F minor, it was about 50 years before James Cook crossed the South Pole and 185 years before Amundsen set foot on the South Pole. When Vivaldi's sonnet about winter, which he attached to his work, describes a romanticized winter landscape, no one could have imagined the conditions in Antarctica at that time. Many people lost their mental health in convoy, which had to spend a month of winter in Antarctica for the first time in 1898. The term used for winter in Antarctica at that time sums it up: "Pure Hell."

The basic idea of ​​this piece is, in fact, the process of Vivaldi's concerto being deformed in an imagined winter in Antarctica, completely freezing and solidifying. The work begins the same as Vivaldi, but within two minutes, it gradually solidifies and becomes stagnant, after which it now exists in an ice floe. And above all, these wild and brutal conditions, which can be hell for people, are visually breathtaking as well.

-

Eser dört yaylı dörtlü ve bunlardan bağımsız bir kemandan oluşur. Ancak bu bağımsız keman bir solist görevi üstlenmez, zaman zaman bu dörtlüleri birbirine bağlayıcı, zaman zaman da müziğe yön verme görevi üstlenir. Eser Vivaldi’nin üzerine bir yorum gibi düşünülürse, bu bağımsız keman partisi de bir bakıma, Vivaldi’nin solistinin bir ekosu gibi işler.

Hem dört dörtlü hem de solo keman mekana quadrafonik olarak dağıtılmalıdır. Konser salonun yapısına göre bu dağıtım farklılıklar gösterebilir. Aşağıda gösterilen düzenlemelerde birincisi ideal olanıdır, fakat konser salonunda seyirciler arasında boşluk olmadığı durumlarda, alternatif başka düzenlemler de mümkündür.

..............

Vivaldi F minör konçertosunu yazdığı 1725 yılında, James Cook’un Güney kutup dairesini geçmesine yaklaşık 50 sene Amundsen’in de Güney Kutbuna ayak basmasına ise daha 185 sene vardı. Vivaldi’nin eserine iliştirdiği kış ile ilgili sonesi romantize edilmiş bir kış manzarasını anlatırken, o zamanlar kimsenin Antarktika’daki şartları hayal bile etmesi mümkün değildi. 1898 Antarktika’da ilk kez kışın bir ayını geçirmek zorunda kalan kafilede bir çok kişi akıl sağlığını yitirmişti. Antarktika’da kış için o zamanlar kullanılan tabir bu durumu özetler niteliktedir: “Salt Cehennem”

Bu parçanın temel fikri de aslında Vivaldi’nin konçertosunun Antarktika’da bir kışı geçirmeye kalkışıp, tamamen donarak ve katılaşarak deforme olma sürecidir. Eser, Vivaldi ile birebir aynı başlar, fakat hemen iki dakika içinde yavaş yavaş ve katman katman katılaşarak durağan bir hale gelir ve bundan sonra ise artık bir buz kütlesinin içinde var olur. Ve her şeyin ötesinde insan için bir cehennem olabilecek bu vahşi ve acımasız koşular aslında görsel olarak da bir o kadar nefes kesici niteliktedir.

 

bottom of page