Nelle State un Paradiso, Nell'Inverno un Inferno (2016)

for string orchestra

 

commissioned by Yaşar University Chamber Orchestra

 

Eser dört yaylı dörtlü ve bunlardan bağımsız bir kemandan oluşur. Ancak bu bağımsız keman bir solist görevi üstlenmez, zaman zaman bu dörtlüleri birbirine bağlayıcı, zaman zaman da müziğe yön verme görevi üstlenir. Eser Vivaldi’nin üzerine bir yorum gibi düşünülürse, bu bağımsız keman partisi de bir bakıma, Vivaldi’nin solistinin bir ekosu gibi işler.

Hem dört dörtlü hem de solo keman mekana quadrafonik olarak dağıtılmalıdır. Konser salonun yapısına göre bu dağıtım farklılıklar gösterebilir. Aşağıda gösterilen düzenlemelerde birincisi ideal olanıdır, fakat konser salonunda seyirciler arasında boşluk olmadığı durumlarda, alternatif başka düzenlemler de mümkündür.

..............

Vivaldi F minör konçertosunu yazdığı 1725 yılında, James Cook’un Güney kutup dairesini geçmesine yaklaşık 50 sene Amundsen’in de Güney Kutbuna ayak basmasına ise daha 185 sene vardı. Vivaldi’nin eserine iliştirdiği kış ile ilgili sonesi romatize edilmiş bir kış manzarasını anlatırken, o zamanlar kimsenin Antarktika’daki şartları hayal bile etmesi mümkün değildi. 1898 Antarktika’da ilk kez kışın bir ayını geçirmek zorunda kalan kafilede bir çok kişi akıl sağliğini yirimişti. Antarktika’da kış için o zamanlar kullanılan tabir bu durumu özetler niteliktedir: “Salt Cehennem”

Bu parçanın temel fikri de aslında Vivaldi’nin konçertosunun Antarktika’da bir kışı geçirmeye kalkışıp, tamamen donarak ve katılaşarak deforme olma sürecidir. Eser, Vivaldi ile birebir aynı başlar, fakat hemen iki dakika içinde yavaş yavaş ve katman katman katılaşarak durağan bir hale gelir ve bundan sonra ise artık bir buz kütlesinin içinde var olur. Ve her şeyin ötesinde insan için bir cehennem olabilecek bu vahşi ve acımasız koşular aslında görsel olarak dabir o kadar nefes kesici niteliktedir.